GEEN WACHTLIJST

 
CONTACT | links

 

 

Informatie

INFORMATIE

 

Huisreglement 

(1 januari 2014)

 

 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? Er zijn invalideparkeerplaatsen aanwezig. Deze mag u gebruiken wanneer u (tijdelijk) moeilijk ter been bent.
 • Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. U kunt ons ook mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Wanneer het voor u onduidelijk blijft op hoeveel behandelingen u recht hebt, zoeken wij dit graag voor u uit. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

 

 

Praktijk informatie folder

(1 oktober 2017)

 

In de praktijk zijn werkzaam:
Natascha van der Putten-Bergh, praktijkhouder

• Algemene fysiotherapie
• Manuele therapie
• Arbeids- en organisatiepsychologie

Werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Frank van de Gevel

• Algemene fysiotherapie

• Handtherapie i.o.
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
fDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Koen Keursten

• Algemene fysiotherapie
• Manuele therapie
• Mulligan therapie

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Helma Bergh

• Secretariaat

Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Specialisaties
'van der Putten fysiotherapie' is een vooruitstrevende, professionele, jonge en dynamische praktijk. Alle medewerkers zijn continu in opleiding om zo de kwaliteit van hun behandeling te kunnen garanderen. De verschillende aandachtsgebieden in onze praktijk:

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Therapie bij spanningsgerelateerde klachten
 • Beweegprogramma's onder meer COPD, diabetes, hartrevalidatie, etc.
 • Revalidatie na een operatie onder meer voorste kruisband, nieuwe heup, nieuwe knie, schouder, etc.
 • Medisch tapen
 • Shockwave therapie onder meer bij hielspoor, tenniselleboog, schouderverkalkingen, achillespeesblessures, etc.
 • Echografie, voor het stellen van de juiste diagnose
 • Werkplekonderzoek
 • Medische fitness
 • Mulligan therapie

 

Samenwerking sportcentrum
'van der Putten fysiotherapie' werkt nauw samen met 'Fysio-Fit ten Bokum', dat in hetzelfde pand gevestigd is. Wanneer u als patiënt uitbehandeld bent, kunt u doorgaan met trainen om zo te voorkomen dat de klachten terugkomen. Kortom, 'van der Putten fysiotherapie' is een zeer complete praktijk.

 

GEEN WACHTLIJST! Wij kennen geen wachtlijst, omdat wij vinden dat u zo snel mogelijk terecht moet kunnen als u klachten heeft. Wij garanderen u dat u binnen twee dagen geholpen wordt.

 

Openingstijden
Openingstijden van de praktijk:
Maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur
Maandag en donderdag tevens avondopenstelling tot 21.00 uur.
In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

 

Contact
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0493-470655, tijdens de openingsuren van de praktijk. Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voicemail of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen u op werkdagen (gedurende openingstijden) binnen een uur terugbellen, wanneer u heeft ingesproken.

 

Tarieven
Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contacten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wanneer het voor u onduidelijk blijft op hoeveel behandelingen u recht hebt, zoeken wij dit graag voor u uit.

 

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en,
indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

 

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit omvat de therapievorm en het aantal behandelingen en
zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.
Bij de eerste afspraak neemt u mee:
• Eventueel de verwijsbrief
• Geldig identiteitsdocument
Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

 

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit
24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief.

 

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het
Kwaliteitsregister van het KNGF.

 

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

 

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim.
Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

 

Stagiaires
Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiair(e) wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan gelieve dit kenbaar te maken.

 

Hygiëne
Wij vragen van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

 

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

 

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is
de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement:
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen
veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere
ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

 

 

Contactgegevens
Van der Putten fysiotherapie
Witvrouwenbergweg 10
5711 CN Someren
Tel: 0493-470655
Fax: 0493-473700
I: www.vanderputtenfysiotherapie.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

kamagra kopen kamagra online cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online cialis en om dagen cialis online danmark kamagra bivirkninger viagra virkning viagra priser apotek levitra virkning
timberland sko timberland norge timberland boots timberland heren timberland heren schoenen timberland nederland timberland dames timberland sale timberland outlet timberland suomi timberland shoes timberland boots timberland ireland timberland boots ireland